ปลาทองขายฝากผู้ให้บริการเว็ปไซด์ www.ปลาทองขายฝาก.com เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และ เป็นสื่อกลางในการจัดหาทุนสำหรับผู้ต้องการเงินทุน โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อให้เป็นช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ ไม่ถูกนายทุนนอกระบบเอาเปรียบ

ผู้ที่ใช้บริการ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมเว็ปไซด์ www.ปลาทองขายฝาก.com ได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อทีมงานปลาทองได้ตามช่องทางต่างๆที่แสดงบนหน้าเว็ปไซด์ เช่น เบอร์โทร แอพพริเคชั่นไลน์ อีเมลล์ ช่องทางกรอกข้อความ เป็นต้น จะมีทีมงานปลาทองขายฝาก ติดต่อกลับในเวลาทำการ

นโยบายเว็ปไซด์

ทีมงานปลาทองขายฝากผู้ให้บริการเว็ปไซด์ www.ปลาทองขายฝาก.com และบริษัท ผู้เป็นเจ้าของเว็ปไซด์ www.ปลาทองขายฝาก.com เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สื่อ รูป บทความ ทุกชิ้นที่แสดงบนเว็ปไซด์ www.ปลาทองขายฝาก.com โดยมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ปลอมแปลง บิดเบือน ใดๆ ทีมงานปลาทองมีสิทธิปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเว็ปไซด์กับผู้ใดผู้หนึ่งได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล รูปภาพ สื่อ บทความ รายละเอียดต่างๆ และสิ่งอื่นใดที่ปรากฏใน www.ปลาทองขายฝาก.com ทีมงานได้ใช้วิจารณญาณอย่างเต็มที่ในการนำเสนอข้อมูลและได้ใช้ตั้งใจเพื่อทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทีมงานไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เหมาะสม ดังนั้นผู้ที่เข้ามาใช้บริการและผู้ที่เข้ามาดูข้อมูลต้องทราบว่าข้อมูลที่นำเสนออาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ ถูกต้อง และ ควรหาข้อมูลจากแหล่งอื่นมาประกอบการตัดสินใจ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ถือว่าการให้หรือแสดงข้อมูลใดๆผ่านเว็บไซต์ www.ปลาทองขายฝาก.com เป็นการกระทำให้ท่านผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการพบเห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งการแก้ไขข้อมูลโดยติดต่อทีมงานได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เบอร์โทร แอพพริเคชั่นไลน์ อีเมลล์ ช่องทางกรอกข้อความ ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ www.ปลาทองขายฝาก.com ได้โดยตรง เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทีมงานปลาทอง อาจใช้ โปรแกรม ซอฟท์แวร์ เครื่องมือต่างๆ รวมถึงอาจใช้ระบบ “คุกกี้” ( cookie) (โปรดหาข้อมูลการปฏิบัติการของระบบ “คุกกี้” เพิ่มเติม) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของบุคคลทั่วไปในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ IP address ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และหน้าเพจ นอกจากนี้ยังได้รับและจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์และบราวเซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ จากเว็บไซต์ www.ปลาทองขายฝาก.com เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ปลาทองขายฝาก.com ได้ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เช่น วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น การใช้งานคุกกี้นี้ไม่มีความเชื่อมโยงใด ๆ กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้บนเว็บไซต์ www.ปลาทองขายฝาก.com ทีมงานปลาทอง จะมีการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ติดต่อ เมื่อบุคคลใดก็ตามที่ได้ติดต่อมาทางช่องทางต่างๆที่แสดงบนเว็ปไซด์ www.ปลาทองขายฝาก.com เช่น อีเมลล์ โทรศัพท์ กล่องข้อความ ไลน์ และอื่นๆ ข้อมูลที่ทีมงานจะจัดเก็บไว้นี้ประกอบไปด้วยชื่อนามสกุล อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อความ และข้อมูลอื่นๆที่ ผู้ติดต่อได้ส่งมา

ทีมงานปลาทอง ได้กระทำการปกป้องสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อ และผู้เยี่ยมชม และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ติดต่อและผู้เยี่ยมชมได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการเว็บไซต์ www.ปลาทองขายฝาก.com ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อและผู้เยี่ยมชมที่ทีมงานปลาทองได้รับจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต ข้อมูลส่วนตัวต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของทีมงานปลาทอง บริษัทผู้เป็นเจ้าของทีมงาน ปลาทอง “บริษัท” หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ ทีมงานปลาทอง จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่การกระทำนั้นเป็นไปเพื่อให้ การทำธุรกรรมหรือนิติกรรมของผู้ติดต่อ กับ ปลาทองขายฝาก/”บริษัท”/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สำเร็จลุล่วงลง หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ หรือ เป็นไปตามการร้องขอของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล